PUSTAKAWAN

NAMAPANGKATTMT Pangkat / Gol. RuangJABATAN PUSTAKAWANTMT JABATANANGKA KREDIT
NILAI
ANGKA KREDIT
TAHUN
Dra. Sukesi, S.SosPembina (IV/a)April 2005Pustakawan MadyaJuni 2004
Siti Fatimah, B.ScPenata Tk.I (III/d)Oktober 2011Pustakawan PenyeliaApril 2010300,7240April 2010
Ida Widiastuti, S.SosPenata (III/c)Oktober 2009Pustakawan MudaJuni 2009221,2057Juni 2009
Karwijati, A.MaPenata (III/c)April 2010Pustakawan PenyeliaNopember 2009226,6712Nopember 2009
Rijanto, A.MaPenata (III/c)Oktober 2011Pustakawan PenyeliaApril 2010210,6120April 2010
H. Sunarto, S.SosPenata Muda Tk.I (III/b)April 2008Pustakawan MudaOktober 2012204,1095Oktober 2012
Kurnadi, S.SosPenata (III/c)Oktober 2011Pustakawan MudaJuli 2011201,2579Juli 2011
Iswahyudi, S.SosPenata Muda Tk.I (III/b)April 2010Pustakawan Pertama Pebruari 2010162,6722Pebruari 2010
Sudarnoto, A.MaPenata Muda Tk.I (III/b)April 2010Pustakawan Penyelia Oktober 2012238,8890Oktober 2012
Mimik Nur S., A.MaPenata Muda Tk.I (III/b)Oktober 2012Pustakawan Pelaksana LanjutanJuni 2012156,409Juni 2012
Maya Pradhipta H., S.SosPenata Muda Tk.I (III/b)Oktober 2011Pustakawan Pertama April 2010152,3358April 2010
Khusnun Nadhifah, A.Md., S.KomPenata Muda (III/a)April 2012Pustakawan PertamaMaret 2013138,5602Maret 2013
Ratna Sari, A.MdPenata Muda (III/a)Oktober 2012Pustakawan Pelaksana LanjutanJuni 2012109,368Juni 2012