Bulan Januari

DATA KOLEKSI        
UPT PERPUSTAKAAN UNEJ
BULAN JANUARI 2017
No.Jenis Koleksi1 Januari 2017 Bulan Januari 201731 Januari 2017
Jml JudulJml EksemplarJml JudulJml EksemplarJml JudulJml Eksemplar
1Artikel36195361952742743646936469
2AV5441398005441398
3Berkala171551563013171551576
4Buku Weeding30321908800303219088
5Buku Teks30178114858393190830571116766
6Jurnal Internasional87146900871469
7Jurnal Nasional1951921191961930
8Jurnal4518816246250
9Laporan Penelitian35954451204036154491
10Makalah65490500654905
11Prosiding3854861515400501
12Referensi7078118311818709611849
13Samcoer73198800731988
14Ta-Mat62381623811671676254862548
15Unggulan77410335107791043
Jumlah1475893087558942516148483311271
Jember, 2 Pebruari 2017
Kabid Binkol,
Dra. Sukesi, S.Sos.
NIP. 196005201982022002