SKKD No. 450/UN25.5.1/TU.3/2018 "PEMBINAAN PENDIDIKAN ALTERNATIF "SOKOLA KAKI GUNUNG" DUSUN SUMBER CANDIK, DESA PANDUMAN, KECAMATAN JELBUK, KABUPATEN JEMBER" Read more

SKKD No. 450/UN25.5.1/TU.3/2018 "PEMBINAAN PENDIDIKAN ALTERNATIF "SOKOLA KAKI GUNUNG" DUSUN SUMBER CANDIK, DESA PANDUMAN, KECAMATAN JELBUK, KABUPATEN JEMBER"

SKKD No. 450/UN25.5.1/TU.3/2018 "PEMBINAAN PENDIDIKAN ALTERNATIF "SOKOLA KAKI GUNUNG" DUSUN SUMBER CANDIK, DESA PANDUMAN, KECAMATAN JELBUK, KABUPATEN JEMBER" Rozi, Romdhi Fatkhur; ilham, Mochamad SKKD No. 450/UN25.5.1/TU.3/2018 "PEMBINAAN PENDIDIKAN ALTERNATIF "SOKOLA KAKI GUNUNG" DUSUN SUMBER CANDIK, DESA PANDUMAN, KECAMATAN JELBUK, KABUPATEN JEMBER" Source: http://ura.unej.ac.id/